Hvor høj må hækken være?

De fleste husejere har nok stået overfor valget mellem plankeværk og det levende plankeværk. Her er der fordele og ulemper, hvor plankeværket kræver træmaling for vedligeholdelse, mens hækken skal klippes, gødes og plejes.

Hvis du er ejer af en hæk, skal den selvfølgelig klippes i forhold til vækst, men også for privatlivets skyld. Men der er regler for højden på hækken.

Hvor høj må hækken være?

Den lovlige højde på hæk til naboen

Der findes faktisk ikke en nedskrevet lov om maksimal højde på en hæk. Hvis du er perlevenner eller bare enig med naboen om, at hækken skal vokse, så kan i bare lade den skyde i vejret.

Men som udgangspunkt siger man, at en hæk i skel ikke må være højere end 1,8 ? 2 meter.

Hvis hækken står på din egen grund, må den maksimalt være 2 meter høj plus afstand fra hækken til skellet. I teorien vil det betyde, at hvis hækken står 3 meter fra skel inde på din grund, må hækken maksimalt være 5 meter i højden. Men det er dog kun i teorien.

Hvis hækken vokser mere end 1,75 meter fra skel på din grund, er der ingen regel for, hvor højt hækken må vokse.

Hæk mod offentlig vej

Hvis din hæk vender ud mod offentlig vej eller sti, er der ingen grænser for højden på hækken. Dog må den ikke vokse udover vejen eller stien, hvor hækken kan være til gene for færden.

Der kan dog være særlige bestemmelser i lokalplanen eller grundejerforeningen for hække og højden.

De populære hække i Danmark?

Især i nybyggerkvarterer er der bred enighed med naboerne om at plantet ligusterhækken. Her vil de fleste gerne have hurtigt voksende planter, hvor bøg og liguster nok er de to populæreste sorter. Men også syren, spiræa, laurbær, rødbøg, fjellribs og surbær er populære hække i danske haver, både som pynt og til praktiske formål som hegn.

Regler for hegn

Hegn mellem naboer udgøres af plankeværk, raftehegn, mur, trådhegn eller en hæk. Her siger reglerne eller retningslinjerne. at et levende hegn ikke må bestå af giftige planter eller træer der kan sprede plantesygdomme.